top of page

Dünyada ve Türkiye'de Covid-19 Aşı uygulaması

Güncelleme tarihi: 6 Mar 2022


Güncel veriler:

Dünyanın 184 ülkesinde 6,48 milyar doz aşı uygulandı. Günde uygulanan aşı sayısı 27,7 milyona ulaştı. Bu hız devam ederse Dünya nüfusunun %75’i altı ayda tamamen aşılanabilir.


Bugüne kadar uygulanan aşı ile tüm dünya nüfusunun %42,2 sine iki aşı yapmak mümkündü. Halbuki en yüksek gelirli ülkeler en düşük gelirli ülkelere göre 20 kat daha hızlı aşılandılar. En yoksul 52 yerleşim aşıların sadece %4’üne ulaşabildi.


Pandemi sürecinde hızlı aşılanan ülkelerde vaka sayıları ve hastane yatışları azaldı. SARS-Cov-2 varyantlarının çeşitlenmesiyle aşılananlar hastalanmadı veya hafif geçirdi. Aşılanmayanlar arasında vakalar, hastane yatışları, vefatlar artmaya devam etti. Covid-19 2021 yılı başından itibaren “aşılanmayanların pandemisi” halini aldı. Pandeminin ateşini sadece aşı tereddütü değil, aşı adaletsizliği de körükledi.

Amerika Birleşik Devletleri Dünya nüfusunun %4,3’ünü barındırırken, Dünyadaki aşıların %6,4’üne sahiptir. Diğer taraftan Nijerya Dünya nüfusunun %2,6’sına sahipken aşıların %0,1’ine ulaşabilmiştir. Maldivler’de halkın %99,1'ine, Küba'da %97,6, BAE'de %95,1’ine yetecek aşı varken bu oran Afganistan'da %3,2, Etiyopya'da %2,0 , Türkmenistan'da % 0,3, Haiti'de %0,2 dir.

Dünya nüfusunun %80’i tam aşılanmadan güvende olamayacağız. Bu gerçeği düşünerek hep beraber aşı adaleti için çaba sarf etmek zorundayız.


Türkiye’de ise 112 milyon 225 bin 352 aşı dozu uygulandı. Bu aşı miktarı topumun %67’% sini tam aşılamaya yeterdi. Ancak şu ana kadar nüfusun %65,5’i tek doz, %55,4’ü tam doz aşı olmuştur. Ülkemizde de aşı uygulamasının topluma kısa zamanda yayılmasını sağlamak gereklidir. Geciken aşılama süreci uzatacaktır.

Comments


bottom of page