top of page
prof.-dr_edited.jpg

Görev Aldığı Dernekler

Araştırma ve Yazma
 • Avrupa Solunum Derneği (European Respiratory Society -ERS)

  1996-2000 Çocuk Solunum Asamblesi Uzun Dönem Planlama Komitesi Sekreteri  
  1998-2002  Yöneti Kurulu Üyesi
  1999-2002  Tütün Kontrolu Komitesi Kurucu Başkanı
  2020- Tütün Kontrol Çalışma Grubu Başkanı

 • Uluslararası Tüberküloz ve Akciğer Hastalıkları Savaşım Birliği - International Union Against Tuberculosis (The Union)

  1997-1999 Bilimsel Komite Başkanı
  1999-2002  Yönetim Kurulu Üyesi
  2020- Tütün Kontrolu Çalışma Grubu Program Sekreteri

 • Amerikan Toraks Derneği (ATS)

  Tütün Aksiyon Komitesi Üyesi

 

 • Türk Toraks Derneği 

  1993-1997 Çocuk Göğüs Hastalıkları ve Tütün Kontrolu Çalışma Grupları Kurucu Üyesi
  2002-2004  ve  2011-2013 Yönetim Kurulu Üyesi
  2020 – Çevre ve Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi

 

 • Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği

  Kurucu Başkanı- Yönetim Kurulu Üyesi

 

 • Sağlığa Evet Derneği

  Yönetim Kurulu Başkanı

 

 • Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi-

  1995- Kurucu Üyesi
  2008-2012 Başkanı

 • Tütün Kontrolu Çerçeve Sözleşmesi Birliği - Framework Convention Alliance (FCA)

  Yönetim Kurulu Üyesi -2014-2016

 • Uluslararası Tütüne Karşı Kadınlar Ağı – International Network of Women Against Tobacco (INWAT)

Yönetim Kurulu Üyesi

Üyesi Olduğu Diğer Dernekler:

 • Milli Pediatri Derneği

 • Türk Pediatri Kurumu

 

 • Allerji ve İmmunoloji Derneği

IMG_6903_edited.jpg
bottom of page