top of page

Covid-19 çocuklarda nasıl seyrediyor?


Korona virüs, delta varyantının yaygın olduğu şu sıralarda okulların açılması çocuğu olan aileleri endişelendirmektedir. Son varyantların çocuklarda Covid-19 seyrinde yaptığı değişiklikleri gözden geçirmek, çocukların hastalık riski konusunda aileleri bilgilendirmek yararlı olacaktır. Türkiye’de çocuklar ile ilgili resmi Covid-19 verileri bir yılı aşkın süredir paylaşılmadığı için, örneklerimiz kayıtları güvenilir ülkeler olacaktır.


2020 yılı başından itibaren İngiltere’de ortaya çıkan beta varyantı ile Hindistan’da saptanan delta varyantı çocuklara da bulaşmaya başladı ve nadiren hastane yatışı gerektiren tablolara neden oldu. Yine de çocuklar arasında ağır hastalık oranları oldukça düşüktü.

Erişkinlerde ağır hastalık oranı %15, ağır hastalıktan ölüm oranı %5 iken, çocuklarda ağır hastalık oranı %1 olarak saptandı. Multi-sistem inflamatuar sendrom (MIS-C) gibi ağır klinik tabloların görülme sıklığı beş bin enfeksiyonda bir bulundu.


Covid-19 seyrinin ağır olabileceği grupları araştırmak için 10022 çocuğu içeren 22 klinik çalışmanın kapsamlı bir meta analizi yapılmıştır. Buna göre hastalık 3 aydan küçük bebeklerde ve ergenlerde nadiren yoğun bakım gerektirmektedir. Süt çocukları, ergenler, obezite, kalp ve sinir sistemi hastalığı başta olmak üzere iki veya daha fazla eşlik eden hastalığı olanların ağır hastalık riskinin fazla olduğu saptanmıştır.


Birleşik Krallık verileri değerlendiğinde, 12 milyon çocuk ve ergenden %40'ının (3,6 milyon) Covid-19 geçirmiş olduğu, 5830'unun hastane, 251'inin yoğun bakım yatışı gerektirdiği, 690 çocuğun MIS-C tanısı aldığı 309'u yoğun bakımda izlendiği bulunmuştur. Birleşik Krallık kayıtları Ocak 2020- Ocak 2021 arasında 61 PCR pozitif çocuğun vefat ettiğini göstermektedir. Bu çocukların sadece 25’inin ölüm nedeninin Covid-19 olduğu anlaşılmıştır. Covid-19 nedeniyle vefat edenlerin 15'inde yaşam kısaltıcı eşlik eden bir hastalık olduğu, 13'ünde bu hastalığın sinir sistemini tutan bir hastalık olduğu bulunmuştur. Astım, epilepsi ve diyabetin çocuklarda Covid-19’u ağırlaştırmadığı saptanmıştır.


Bütün bu veriler, çocuklarda ağır hastalık ve yoğun bakım gereksiniminin erişkinlerden belirgin olarak az olduğunu ortaya koymuştur.


Kommentare


bottom of page