top of page

31 Mayıs Tütünsüz Dünya GünüdürDünya Sağlık Örgütü 2021 yılı için “Bırakan Kazanır” sloganını seçmiştir.

Pandemi sırasında tütün kullananların Covid-19’u daha ağır geçirmeleri ve bırakma tedavilerine daha az ulaşabilmeleri nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü bütün hükümetlerden vatandaşlarına tütün bırakma konusunda gereken yardımı sunmalarını istemiştir. Bu yardım paketi, kısa öneriler listesi, ücretsiz bırakma hatları, mobil ve dijital bırakma servisleri, nikotin yerine koyma tedavileri, ile etkinliği kanıtlanmış diğer tedavi yöntemlerini içermektedir.


Tütün kullanımının azaltılmasında hükümetlerin görevi nedir?

Türkiye’nin de 2004 yılında imzaladığı Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi hükümetlere, tütün bağımlılığını tedavi etmek ve halkı tütün bırakmaya teşvik etmek görevini yüklemiştir. Sözleşmenin 14.maddesi uygulama rehberi tütün bıraktırma çalışmalarının, tütün ürünlerinde vergi artışı, ürün ve paket düzenlemeleri, reklam yasakları gibi etkin tütün kontrol stratejileri ile eş güdüm halinde yürütülmesini önermektedir. Hükümetlerin çalışmalarında sivil toplumun katılımını sağlaması, tütün ürünlerini mali ve fiziksel olarak ulaşılabilir olmaktan çıkarması, halk sağlığı politikalarını tütün endüstrisinin çıkarlarından koruması istenmektedir.


Sigara dışındaki tütün ve nikotin ürünleri bırakmaya yardım eder mi?

Dünya Sağlık Örgütü yeni nesil tütün ve nikotin ürünleri veya zararı azaltılmış ürünlerinin toplum temelli bırakma yöntemi olarak kullanılamayacağını açıklamıştır. Bu ürünler arasında elektronik sigara, elektronik nargile, elektronik nikotinsiz cihazlar ve ısıtılmış tütün ürünleri gelmektedir. Zararı azaltıldığı iddia edilen ürünler sigara bırakma tedavisi için kullanılamaz.Tütün Endüstrisi Hala Nasıl Aldatıyor?

Tütün endüstrisi riski azaltıldığı iddia edilen nikotin ürünlerini sigara bırakma yöntemi olarak pazarlamaya çalışmaktadır. Diğer taraftan da sigara kullanmayan ergen ve gençlere sosyal medya aracılığıyla bu ürünlerin reklamını yapmaktadır.

Tütün endüstrisi kanıta dayalı bilimsel sigara bırakma yöntemlerini “bırak veya öl” sloganı ile karalayarak, elektronik nikotin ve tütün ürünleri ile sigara bırakılacağını savunmaktadır.

Tütün endüstrisi hükümetlerin tütün vergilerini arttırmasını engelleyerek, sigaraların bütçeye uygun ve ulaşılabilir kalmasını sağlamaktadır.

Tütün endüstrisi halk sağlığı çözümleri sunan riski azaltılmış ürün tedarikçisi görüntüsünde her yıl ölümüne neden oldukları 8 milyon kurbanı unutturmayı planlamaktadır.

Tütün endüstrisi geçmişte olduğu gibi bilime müdahale ederek, araştırmalara kaynak sağlamakta, yanlış bilgi dağıtan halkla ilişkiler kampanyaları düzenlemektedir. Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi madde 5.3 ile madde 14’ü ihlal etmektedir.


Yeni nesil tütün ve nikotin ürünlerine yönelik uluslararası politika nedir?

Yeni nesil ürünlere yaklaşımda benimsenen uluslararası halk sağlığı kuralları şu şekildedir:

- Firmalar tarafından ürünleri tanımlamak için çıkarılan kanıtlanmamış yanıltıcı sağlık iddialarına izin verilmemesi

-Ürünlerin tütün ürünleri gibi yasaklanması ve denetlenmesi

-Ürünlerden salınan emisyonlara maruziyetin engellenmesi

-Reklam, promosyon ve sponsorlukları yasaklanması

-Ergen ve gençlerin bu ürünlere başlamasının engellenmesi

-Tütün kontrol etkinliklerini tütün ve nikotin endüstrisinin çıkarlarından korunmasıComments


bottom of page